BBB2019SEM14 : Fiscale optimalisatie met uw vennootschap vanaf AJ/2020 (Affligem-Essene)

In deze uiteenzetting brengen wij u graag:
- een indicatief overzicht in telegramstijl van diverse optimalisaties die op heden mogelijk zijn met een vennootschap,
- alsook bijhorende checklists voor de dagelijkse dossierpraktijk,
- en aanvullende informatie over recente wijzigingen / evoluties.
Dit alles bekeken vanuit het persoonlijk standpunt van de bedrijfsleider-vennoot.
Dit verschilt aanzienlijk van pakweg twee jaar geleden en dit om diverse redenen, bv.:
- Het Zomerakkoord is ondertussen bijna twee jaar in werking en voortdurend worden bijkomende maatregelen van kracht die een relevante impact hebben.
- De VVPRbis-gunstregeling voor dividenden is in volle ontplooiing en toepassing.
- We worden bestookt met negatieve communicaties inzake de aftrek van kosten voor privaat gebruikte onroerende goederen.
- Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe berekening van het voordeel van alle aard voor privaat gebruik van een onroerend goed.
- Enz.
De impact van deze actualiteit op uw concrete dossiers zou wel eens groter kunnen zijn dan u tot nu toe gedacht hebt. Zijn alle optimalisatiestructuren nog even interessant ? Bieden zich nieuwe opportuniteiten aan ?
Vele vragen worden daarbij gesteld, zoals bijvoorbeeld:
- Is het nog interessant om creditinteresten toe te kennen aan een bedrijfsleider ?
- Is het nog interessant om met een goodwill-transactie te werken bij de oprichting van een vennootschap (quasi-inbreng) ?
- Moet u resoluut kiezen voor VVPRbis-dividenden of reservering van winsten als liquidatiereserves en andere optimalisaties minimaliseren ?
- Is er nog een toekomst voor optimalisaties met een IPT/groepsverzekering ?
- Enz.
Het opzet van dit seminarie bestaat in een praktijkgerichte benadering en dus geen theoretische aanpak. De checklist-formule en telegramstijl in deze syllabus sluiten dan ook aan bij de mondelinge uiteenzetting en willen de vlotte leesbaarheid en praktijkgerichtheid bevorderen.
Fiscale optimalisatie behelst natuurlijk een hele grote hoeveelheid materie en zou op zich gemakkelijk een hele seminariecyclus kunnen vullen.
Het zal u dan ook geenszins verbazen als wij stellen:
- dat in samenspraak met de organisatoren een indicatief en praktijkgericht overzicht wordt geboden van relevante items,
- en dat het opzet van deze uiteenzetting en bijhorende syllabus uitdrukkelijk is: het bieden van een bondig, concreet en overzichtelijk geheel, waarvan de kennis een signaalfunctie kan hebben in de dagelijkse praktijk;
- dat de niet-fiscale aspecten normaliter niet aan bod komen.
Filip Mees – optimalisatie vennootschap bedrijfsleider
BBB november - december 2019 p. 3/95
De keuze voor praktijkgerichte en verteerbare bondigheid ontneemt deze syllabus elke pretentie om exhaustief (bv. volledigheid van de opsommingen en overzichten, technische details, kritische uitdieping) te willen zijn. Voor een uitgebreide behandeling van elk van deze onderwerpen wordt dan ook verwezen naar daartoe gerichte bronnen.
Wij van onze kant hopen dat u op basis van deze uiteenzetting en hulpmiddelen de verdere aanpak van uw dossiers kan optimaliseren.

Bijkomende informatie mbt dit seminarie:

Datum:25-11-2019
 
Locatie:De Montil
Moortelstraat 8
1790 Affligem-Essene
Spreker(s):Filip MEES
 
Aanvang:19:15
Einduur:22:15
Aantal uren attest:03:00

Klik hier om u in te schrijven voor dit seminarie

Indien u reeds lid bent, klik hier om in te loggen.